Revista de ciències de la salut de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears
Español  |  English
     

 
 


 

 
 • Polítiques editorials


 • Medicina Balear, òrgan de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, va aparèixer el 1986 amb l'objectiu de donar curs a les inquietuds científiques i fomentar l'esperit d'investigació dels professionals de la sanitat balear i amb la pretensió suplementària de projectar en la societat temes d'interès sanitari. La revista sotmet els manuscrits a revisió anònima per almenys dos experts externs (peer-review).

  Objectius, temàtica i abast 

  Medicina Balear publica en català, castellà o anglès treballs originals, articles de revisió i especials, cartes al director i altres escrits d'interès relacionats amb les ciències de la salut i presta particular atenció als provinents de centres hospitalaris, de la xarxa d'atenció primària i de la Universitat que tinguin per àmbit les Illes Balears i altres territoris de la conca mediterrània occidental.

  Política d'accés lliure

  Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global de coneixement.

  ISSN: 1579 - 5853 (ed. impresa); 2255 - 0569 (ed. electrònica)

 • Should be Empty:
 
Medicina Balear
ISSN digital: 2255-0569
Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears © 2012

C/ Campaner, 4, baixos.
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971721230
Avís legal | Contacte
Es recomana usar navegadors compatibles amb CSS3 i HTML5